Nieuws uit de praktijk – Huisartsenpraktijk Molenhoek – Molenhoek
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Molenhoek
Prinsenweg 6 6584 AZ
Molenhoek

Nieuws uit de praktijk

29 maart 2022:
In verband met ziekte van 2 huisartsen, zijn de huisartsen beperkt beschikbaar

24-02-2022

Van 1 maart 2021 tot 24 februari 2022 heeft Elske Princen bij ons in de praktijk stage gelopen. Zij zal haar verdere leer-/werkplek elders voortzetten. Wij  bedanken haar voor al haar inzet en wensen haar veel  succes in haar toekomstige loopbaan.

01-03-2022

Sinds 1 maart 2022 loopt Thijs Ellenkamp stage in onze praktijk. Wij wensen hem een leerzame en vooral plezierige tijd bij ons.

“Hé! Mijn naam is Thijs Ellenkamp. In maart ben ik begonnen met mijn opleiding tot huisarts onder het toeziend oog van Carla Nij Bijvank bij de huisartsenpraktijk in Molenhoek. Hiervoor heb ik wat ervaring op kunnen doen in het ziekenhuis bij de chirurgie, spoed eisende hulp en de intensive care. Nu in de praktijk zal ik aanwezig zijn op de dinsdag, donderdag en vrijdag. In mijn vrije tijd ben ik nu vooral druk met Mylan, mijn zoontje die eind februari geboren is. Ik ben ruim een jaar in de praktijk dus wellicht komen we elkaar eens tegen!”

Huisartsenpraktijk Molenhoek doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn en voor de privacybescherming

No-show

Het aantal patiënten dat niet op een afspraak verschijnt, is de laatste jaren sterk toegenomen. Het aantal patiënten dat een afspraak op het spreekuur van de huisarts of praktijkondersteuner wil maken neemt ook nog steeds toe. Het is daarom erg vervelend als iemand niet op een afspraak verschijnt. Op tijd de afspraak afzeggen als u niet kunt komen betekent dat er op dat moment iemand anders geholpen kan worden. Hierdoor kan ook de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk gehouden worden.

Om dit terug te dringen zullen wij per 1 januari 2017 starten met het in rekening brengen van deze gemiste afspraken bij de betreffende persoon. De zorgverzekeraar vergoedt dit niet! Bent u verhinderd, dan stellen wij het zeer op prijs dat u zich tijdig (minimaal 24 uur van te voren) bij ons afmeldt, zodat de plek die daarmee vrijkomt door iemand anders kan worden ingevuld.

Indien er geen sprake is van een tijdige afmelding, brengen wij de volgende bedragen in rekening:
Enkele afspraak: 10 euro
Dubbele afspraak: 20 euro (hieronder vallen ook alle consulten bij de praktijkondersteuners).

Wij hopen op uw begrip en medewerking.