Nieuws uit de praktijk – Huisartsenpraktijk Molenhoek – Molenhoek
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Molenhoek
Prinsenweg 6 6584 AZ
Molenhoek

Nieuws uit de praktijk

22 september 2023
Coen van Ojen is wegens ziekte in ieder geval afwezig t/m december 2023. Waarnemers nemen zijn spreekuren en visites over. Coen is getroffen door een ernstige bacteriële infectie van een knie waarvoor hij ook tweemaal geopereerd is. Herstel gaat erg langzaam. Hij wil u graag bedanken voor alle blijken van medeleven die hij ontvangt.

3 september 2023
Tot september 2024 loopt Vera Heesink bij ons stage. Onder supervisie zal zij spreekuren houden en visites afleggen. Wij wensen haar veel plezier en een leerzame tijd bij ons.

1 september 2023
Als u tot één van de risicogroepen behoort, ontvangt u in de eerste week van oktober een oproep.
Dit jaar wordt uitsluitend op woensdag 25 oktober in de Wieken gevaccineerd.
U kunt alleen gevaccineerd worden als u de uitnodigingsbrief bij u heeft, lees deze alstublieft nauwkeurig.
Als u meent ten onrechte geen uitnodiging te hebben ontvangen, of als u op een ander tijdstip gevaccineerd wilt worden, graag telefonisch contact opnemen met de balie.
Meer informatie: www.rivm.nl/griepprik of www.thuisarts.nl/griep
Als u niet tot één van de risicogroepen behoort, en op eigen kosten toch een griepspuit wenst, gelieve contact op te nemen.

2 september 2023
Dit jaar wordt er wederom gevaccineerd tegen pneumokokken. Het is de bedoeling de komende jaren iedereen tussen de 60 en 79 jaar oud elke vijf jaar een vaccinatie aan te bieden. Wij ondersteunen dit van harte. De vaccinatie zal door uw huisartspraktijk tegelijk met de griepvaccinatie gegeven worden op woensdag 25 oktober in de Wieken.
Mensen die 1957 t/m 1960 geboren zijn ontvangen dit jaar een uitnodiging, tenzij zij deze vaccinatie de laatste twee jaar al ontvangen hebben.

Meer informatie: www.rivm.nl/pneumokokken of www.thuisarts.nl/pneumokokken
Als u niet wil wachten tot uw geboortejaar aan de beurt is, gelieve contact op te nemen.

Vivian v. Hooren is wegens ziekte al enige tijd afwezig. Onze waarnemend praktijkondersteuner Jessica neemt haar spreekuur al een tijd over en zal tot eind 2023 nog aanwezig zijn in de praktijk.

Vanaf september 2023 komt Yvonne Sterken ons vaste POH-team versterken. In eerste instantie om mede de ziekte van Vivian op te vangen, daarnaast om in de toekomst het takenpakket van de praktijkondersteuners uit te bereiden. Wij wensen Yvonne welkom in ons team.

T/m mei 2023 heeft Thijs Ellenkamp bij ons in de praktijk stage gelopen als huisarts in opleiding. Hij zal zijn verdere leer-/werkplek elders voortzetten. Wij bedanken hem voor al zijn inzet en wensen hem veel succes in zijn toekomstige loopbaan.

16 september 2022.
Sinds 1 september begeleiden wij weer een stagiaire doktersassistente. Liesbeth de Groot komt 15 maanden op de praktijk leren en werken. Wij wensen haar een fijne leerzame tijd toe.

Huisartsenpraktijk Molenhoek doet vanaf 2022 mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn en voor de privacybescherming

No-show

Het aantal patiënten dat niet op een afspraak verschijnt, is de laatste jaren sterk toegenomen. Het aantal patiënten dat een afspraak op het spreekuur van de huisarts of praktijkondersteuner wil maken neemt ook nog steeds toe. Het is daarom erg vervelend als iemand niet op een afspraak verschijnt. Op tijd de afspraak afzeggen als u niet kunt komen betekent dat er op dat moment iemand anders geholpen kan worden. Hierdoor kan ook de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk gehouden worden.

Om dit terug te dringen zullen wij per 1 januari 2017 starten met het in rekening brengen van deze gemiste afspraken bij de betreffende persoon. De zorgverzekeraar vergoedt dit niet! Bent u verhinderd, dan stellen wij het zeer op prijs dat u zich tijdig (minimaal 24 uur van te voren) bij ons afmeldt, zodat de plek die daarmee vrijkomt door iemand anders kan worden ingevuld.

Indien er geen sprake is van een tijdige afmelding, brengen wij de volgende bedragen in rekening:
Enkele afspraak: 10 euro
Dubbele afspraak: 20 euro (hieronder vallen ook alle consulten bij de praktijkondersteuners).

Wij hopen op uw begrip en medewerking.