Nieuws uit de praktijk – Huisartsenpraktijk Molenhoek – Molenhoek
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Molenhoek
Prinsenweg 6 6584 AZ
Molenhoek

Nieuws uit de praktijk

16 september.
Wij zijn erg blij met een nieuwe doktersassistente. Tamara Geurts zal vanaf 1 oktober ons team komen versterken. Wij wensen haar een fijne, en lange tijd toe.

16 september.
Sinds 1 september begeleiden wij weer nieuwe stagiaire doktersassistente. Liesbeth de Groot komt 15 maanden op de praktijk leren en werken. Wij wensen haar een fijne leerzame tijd toe.

14 september 2022.
Als u tot één van de risicogroepen behoort, ontvangt u in de tweede week van oktober een oproep.
Dit jaar wordt vanwege de Corona-pandemie uitsluitend op zaterdag 5 november in de Wieken gevaccineerd.
U kunt alleen gevaccineerd worden als u de uitnodigingsbrief bij u heeft, lees deze alstublieft nauwkeurig. Als u meent ten onrechte geen uitnodiging te hebben ontvangen, of als u op een andere dag gevaccineerd wilt worden, graag telefonisch contact opnemen met de balie.

Meer informatie: www.rivm.nl/griepprik of www.thuisarts.nl/griep.
Als u niet tot één van de risicogroepen behoort en op eigen kosten toch een griepprik wenst, gelieve contact op te nemen.

15 september 2022
Drie jaar geleden werd er gestart met het vaccineren van ouderen tegen ziektes veroorzaakt door pneumokokken. Wij ondersteunen dit van harte. De vaccinatie zal door uw huisartsenpraktijk tegelijk met de griepvaccinatie gegeven worden op zaterdag 5 november in De Wieken. Mensen die in 1953 t/m 1956 geboren zijn ontvangen een uitnodiging in de tweede week van oktober, tenzij zij deze vaccinatie de laatste twee jaar al ontvangen hebben. Het is de bedoeling de komende jaren iedereen tussen 60 en 79 jaar oud elke vijf jaar een vaccinatie aan te bieden.

Meer informatie: www.rivm.nl/pneumokokken of www.thuisarts.nl/pneumokokken.
Als u niet wilt wachten tot uw geboortejaar aan de beurt is, gelieve contact op te nemen.

De zomervakantie komt er weer aan en er is minder bezetting op de praktijk.

Door onze aangepaste beschikbaarheid i.v.m. het tekort aan doktersassistenten kan de wachttijd aan de telefoon oplopen. Wij vragen uw begrip en geduld.
Wij hebben ons uiterste best gedaan om tijdens de vakantie voor de assistenten voldoende waarneming te regelen. Door een tekort aan assistenten is dat helaas niet één op één gelukt.
Wij verzoeken u om zo veel mogelijk gebruik te maken van onze online diensten (via het patiënten-portaal en de uw zorg online app), o.a. voor het maken van online afspraken en het starten van e-consulten voor korte, niet dringende  vragen (via berichten). Binnen enkele werkdagen ontvangt u een antwoord op een e-consult. Ook kunt u altijd telefonisch uw herhaalmedicatie bestellen via de herhaalreceptenlijn (optie 3). In geval van spoed bel altijd naar de praktijk.

Bij klachten tijdens afwezigheid van uw eigen huisarts, nemen collega-huisartsen waar.

Onze praktijk voert actie voor de huisartsenzorg in Nederland van 27 juni t/m 1 juli.

Alle huisartsen in Nederland voeren samen actie. We willen zorgen dat iedereen in Nederland – nu en in de toekomst – nog terecht kan bij een huisarts. Daarvoor vragen wij aandacht van de politiek in Den Haag en komen we in actie!

Op vrijdag 1 juli gaan we naar het Malieveld in Den Haag. Onze bereikbaarheid is die dag als volgt:

8.00-11.00 uur: normale bezetting

11.00-12.00 uur: de praktijk is alleen bereikbaar voor spoed

Vanaf 12.00 uur: de praktijk is gesloten, de huisartsenpost is bereikbaar voor spoed.

Alvast hartelijk dank voor uw begrip!

24-02-2022

Van 1 maart 2021 tot 24 februari 2022 heeft Elske Princen bij ons in de praktijk stage gelopen. Zij zal haar verdere leer-/werkplek elders voortzetten. Wij  bedanken haar voor al haar inzet en wensen haar veel  succes in haar toekomstige loopbaan.

01-03-2022

Sinds 1 maart 2022 loopt Thijs Ellenkamp stage in onze praktijk. Wij wensen hem een leerzame en vooral plezierige tijd bij ons.

“Hé! Mijn naam is Thijs Ellenkamp. In maart ben ik begonnen met mijn opleiding tot huisarts onder het toeziend oog van Carla Nij Bijvank bij de huisartsenpraktijk in Molenhoek. Hiervoor heb ik wat ervaring op kunnen doen in het ziekenhuis bij de chirurgie, spoed eisende hulp en de intensive care. Nu in de praktijk zal ik aanwezig zijn op de dinsdag, donderdag en vrijdag. In mijn vrije tijd ben ik nu vooral druk met Mylan, mijn zoontje die eind februari geboren is. Ik ben ruim een jaar in de praktijk dus wellicht komen we elkaar eens tegen!”

Huisartsenpraktijk Molenhoek doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn en voor de privacybescherming

No-show

Het aantal patiënten dat niet op een afspraak verschijnt, is de laatste jaren sterk toegenomen. Het aantal patiënten dat een afspraak op het spreekuur van de huisarts of praktijkondersteuner wil maken neemt ook nog steeds toe. Het is daarom erg vervelend als iemand niet op een afspraak verschijnt. Op tijd de afspraak afzeggen als u niet kunt komen betekent dat er op dat moment iemand anders geholpen kan worden. Hierdoor kan ook de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk gehouden worden.

Om dit terug te dringen zullen wij per 1 januari 2017 starten met het in rekening brengen van deze gemiste afspraken bij de betreffende persoon. De zorgverzekeraar vergoedt dit niet! Bent u verhinderd, dan stellen wij het zeer op prijs dat u zich tijdig (minimaal 24 uur van te voren) bij ons afmeldt, zodat de plek die daarmee vrijkomt door iemand anders kan worden ingevuld.

Indien er geen sprake is van een tijdige afmelding, brengen wij de volgende bedragen in rekening:
Enkele afspraak: 10 euro
Dubbele afspraak: 20 euro (hieronder vallen ook alle consulten bij de praktijkondersteuners).

Wij hopen op uw begrip en medewerking.