Praktijkinformatie – Huisartsenpraktijk Molenhoek – Molenhoek
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Molenhoek
Prinsenweg 6 6584 AZ
Molenhoek

Praktijkinformatie

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 – 17.00 uur.

Telefoonnummer:024 – 358 50 60

Keuzemenu:

Spoed 1
Assistente 2
Herhaalrecepten 3
Intercollegiaal overleg 4

 

Praktijknummer 024 – 358 50 60
Herhaalrecepten 024 – 357 33 03
Spoed avond, nacht, weekend 024 – 352 35 79

Tussen 8.00 en 12.00 uur en tussen 14.30 en 16.30 uur kunt u het praktijknummer bellen voor al uw vragen. Voor het maken van afspraken, het aanvragen van visites of een telefonisch consult kunt u het beste ’s morgens bellen.

Tussen 10.15 en 10.30 uur en 12.00 en 14.30 uur staat het antwoordapparaat aan vanwege pauze en administratieve werkzaamheden. De balie is gesloten tussen 10.15 en 10.30 uur en tussen 12.00 en 13.30 uur. Voor spoedgevallen zijn wij wel de hele dag bereikbaar.

Wanneer u belt met de praktijk krijgt u een assistente aan de lijn. Zij zal u vragen stellen om uw vraag of klacht helder te krijgen. De assistente is een medisch geschoolde medewerker met o.a. veel kennis op het gebied van veel voorkomende aandoeningen, verschillende soorten medicatie en (telefonische) triage. D.m.v. het stellen van de juiste vragen (triage), kan de assistente u helpen door; advies te geven, voor u te overleggen met uw huisarts of een (telefonische)  afspraak in te plannen op het spreekuur. Deze vragen zijn ervoor om te zorgen dat u de juiste hulp krijgt, op het juiste moment en door de juiste hulpverlener. De assistente stelt deze vragen in opdracht van uw huisarts, werkt volgens een beroepscode en heeft te maken met hetzelfde beroepsgeheim als uw huisarts.

Spoed
Voor EHBO kunt u altijd direct terecht op de praktijk. Als u van tevoren belt houden wij rekening met uw komst. Voor dringende spoed, zoals hartinfarcten en gebroken heupen, kunt u het praktijknummer bellen 024 – 358 50 60 (keuze 1). Zo nodig komt de huisarts naar u toe. Soms zullen wij ook alvast een ambulance waarschuwen.

Buiten kantooruren, dus na 17.00 uur en in de weekenden, belt u het spoednummer 024 – 352 35 79. Dit is het nummer van de Huisartsenpost Nijmegen. De huisartsenpost is gevestigd op het spoedplein van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Weg door Jonkerbos 108 te Nijmegen. Volg de borden “Huisartsenpost”. Zie ook: www.hapnijmegenboxmeer.nl.

Op dit moment is er een proef bij onze huisartsenposten met de mogelijkheid om te chatten over klachten die niet kunnen wachten totdat u bij uw eigen huisarts terecht kunt. Zie het als een digitaal spreekuur voor spoedklachten. Wilt u chatten, dan vragen we u om niet alsnog ook te gaan bellen. Bellen én chatten neemt tijd van ons in beslag die we graag aan een andere patiënt besteden. Die mogelijk zelfs met meer spoed behandeld moet worden.
Tip: we raden u aan om -voordat u belt of gaat chatten- eerst even op Thuisarts.nl te kijken Daar vindt u veel goede informatie staat waar u misschien al een heel eind mee geholpen kunt zijn.

Klik hier voor meer informatie en te starten met chatten. Dit kan op vrijdag: 17.15 – 21.30u, zaterdag: 7.45 – 21.30u en zondag: 7.45 – 21.30u.

Spreekuur
Er is dagelijks spreekuur volgens afspraak van 8.30 – 12.00 uur en van 15.00 – 16.30 uur. Een consult duurt 10 minuten. Indien u meerdere vragen heeft of een groter probleem heeft, maakt u dan een dubbele afspraak. U bezoekt in principe uw eigen huisarts. Voor dringende zaken kunt u altijd dezelfde dag bij een huisarts terecht. Voor routinezaken kan het zijn dat we u vragen een paar dagen te wachten.

Tip: Voor eenvoudige niet-spoedeisende klachten u kunt ook via onze website online een afspraak maken.

Telefonisch consult
Indien u uw huisarts telefonisch wilt spreken, dan kunt u dit vóór 12.00 uur doorgeven aan de assistente. U wordt dan gebeld tussen 12.00 en 15.00 uur of na 17.00 uur.

Visites
Als u enigszins kunt, stellen wij het op prijs als u naar de praktijk komt. Dit scheelt ons kostbare tijd en op de praktijk zijn er betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden. Is dit niet mogelijk, dan zullen wij u thuis bezoeken tussen 12.00 en 15.00 uur.

Huisartsen

In onze praktijk zijn drie huisartsen werkzaam: mw Ferwerda-Mengde, mw Nij Bijvank en dhr van Ojen. Wij streven er naar dat een patiënt steeds bij dezelfde huisarts komt. Bij spoed of afwezigheid van de huisarts kunt u bij de waarnemer of een van de andere artsen terecht.

Als huisarts werken wij volgens de reguliere (dus niet de alternatieve) geneeskunde.

C. Nij Bijvank

Huisarts

BIG nr 59043579001

C. van Ojen

Huisarts

BIG nr 49035726601

HAIO

De praktijk leidt artsen op tot huisarts. Deze artsen zullen steeds gedurende een jaar in onze praktijk werkzaam zijn. Aanvankelijk werken zij onder directe supervisie van een van de huisartsen en zullen steeds zelfstandiger spreekuren, visites en verrichtingen doen.

Praktijkondersteuners

In de praktijk zijn ook twee praktijkondersteuners werkzaam: Vivian van Hooren en Monique Leenders. Zij verlenen zorg aan patiënten met een chronische aandoening als COPD, diabetes mellitus en hart- en vaatziektes. Daarnaast houden zij zich bezig met ouderenzorg en wondbehandeling. Zij houden hiertoe zelfstandig spreekuren. Alle behandelingen worden met huisartsen besproken en zijn protocollair vastgelegd. Op verzoek van de huisartsen gaan zij op huisbezoek om thuissituaties te inventariseren. Indien nodig coördineren zij het contact met andere hulpverlenende instanties.

POH-GGZ

De huisartsenpraktijken van gezondheidscentra De Kroonsteen en De Vuursteen en huisartsenpraktijk Overasselt hebben samen Praktijkondersteuners Huisartsenzorg Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) in dienst.

De huisarts kan u naar de praktijkondersteuner GGZ verwijzen bijvoorbeeld bij spanningsklachten, angstklachten, depressieve gevoelens, slaap- of rouwproblemen. In een gesprek bekijkt de praktijkondersteuner GGZ samen met u welke problemen er spelen en welk behandelaanbod of therapie het beste bij u past. Dit kan bijvoorbeeld een aantal gesprekken bij de POH-GGZ zelf zijn of een verwijzing naar een psycholoog, psychiater, maatschappelijk werker of andere hulpverlening.

De kosten voor een consult bij de POH-GGZ vallen onder de reguliere huisartsenzorg. Dit houdt in dat hiervoor het eigen risico niet wordt aangesproken en er ook geen eigen bijdrage geldt.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw huisarts.

POH-GGZ jeugd

De praktijkondersteuner jeugd is een hulpverlener die is opgeleid tot psycholoog en binnen de huisartsenpraktijk kinderen, jongeren en/of ouders begeleidt bij diverse ondersteuningsvragen rondom psychische klachten:

• Vraag en probleemverheldering bij psychische en psychosociale problematiek binnen de context van het gezin;
• Kortdurende behandeling/begeleiding bij psychische en psychosociale vragen en problemen;
• Gerichte toeleiding naar passende zorg voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar (zoals GGZ, specialistische opvoedhulp en zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking).

De praktijkondersteuner jeugd valt onder de jeugdzorg van de gemeente en is daardoor laagdrempelig toegankelijk. De huisarts beoordeelt of de praktijkondersteuner jeugd wellicht kan helpen.

Doktersassistentes

De doktersassistentes hebben een groot aantal taken. Zij zijn het eerste aanspreekpunt en geven telefonisch adviezen, zo nodig na overleg met uw huisarts. Om het spreekuur zo goed mogelijk te kunnen plannen, zullen de assistentes u soms vragen naar de reden van uw afspraak. Zij hebben, net als de artsen, geheimhoudingsplicht.

Tevens zijn zij opgeleid om een aantal medische handelingen uit te voeren. Na afspraak kunt u terecht voor o.a. wondverzorging, hechtingen verwijderen, bloed-en urineonderzoek, het geven van injecties, bloeddruk meten, oren uitspuiten, het behandelen van wratten en het maken van uitstrijkjes in het kader van bevolkingsonderzoek.

Coby Gal

Doktersassistente

Franca Gerrits

Doktersassistente / Praktijkmanager

Praktijkmanagers

Het takenpakket van de huisarts is de laatste jaren verzwaard vanwege een verschuiving van taken van de tweede naar de eerste lijn. De praktijkmanager ondersteunt de huisartsen in allerlei niet-medische zaken om hen zo in staat te stellen hun primaire medische taken zo goed mogelijk te vervullen. Zij heeft daardoor een centrale rol binnen de huisartsorganisatie en heeft o.a. taken op het gebied van: Personeel en personeelsbeleid (HR), Communicatie, Innovatie, Kwaliteitsverbetering en kwaliteitsbeleid, Organisatie, Samenwerking (intern en extern), Facilitair en Financiën.

De praktijkmanagers werken bij de vier huisartsenpraktijken die aangesloten zijn bij Gezondheidscentra Samen Gezond.

Franca Gerrits

Doktersassistente / Praktijkmanager

In principe zijn de huisartsen volgens onderstaand schema aanwezig:

Carla Nij Bijvank: dinsdag, donderdag, vrijdag
Coen van Ojen: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag
Rosa Ferwerda-Mengde: maandag, woensdag, donderdag
Huisarts in opleiding Vera Heesink: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

In de praktijk worden regelmatig artsen opgeleid tot huisarts.
Er zijn ook regelmatig stagiaires doktersassistentes en medische studenten in de praktijk aanwezig.

Huisartsenpraktijk Molenhoek
Gezondheidscentrum De Vuursteen – Prinsenweg 6 – 6584 AZ – Molenhoek

 

Huisartsenzorg valt onder de basisverzekering en daarom zijn er voor u als patient geen extra kosten verbonden aan een bezoek aan uw huisarts. Ook wordt uw eigen risico niet aangesproken wanneer u uw huisarts bezoekt. De huisarts declareert rechtstreeks bij uw verzekeraar.

Let op!
Kosten voor vervolgonderzoeken of zorg buiten de praktijk worden wél met uw eigen risico verrekend, zoals:

  • voorgeschreven medicijnen
  • laboratorium- of röntgenonderzoek
  • verwijzing naar specialist
  • teleconsultatie

Er is één huisartstarief, dat buiten het basispakket van de zorgverzekering valt, namelijk reizigersadvisering en reizigersmedicatie. Het kan zijn dat u daarvoor wel aanvullend verzekerd bent. Hiervoor kunt u het best uw verzekeraar of uw polis raadplegen. Het tarief voor reizigersadvisering verschilt per huisartsenpraktijk.

Ook keuringstarieven vallen (vanzelfsprekend) buiten de basisverzekering.
Het belangrijkste keuringstarief is de rijbewijskeuring.
Het door de NZa vastgestelde maximumtarief is:
Rijbewijskeuring tot 15 minuten € 37,78
Rijbewijskeuring langer dan 15 minuten € 75,75

Voor meer informatie over vergoedingen uit het basispakket kijkt u op de website van de Rijksoverheid.

Tarieven laboratoriumonderzoek:
Klik hier voor een overzicht van de tarieven voor laboratoriumonderzoek e.d. van het SHO (Centra voor medische diagnostiek). Dit zijn vastgestelde tarieven door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Deze tarieven worden ook gehanteerd door het CWZ.

Tarieven laboratoriumonderzoek

Klik hier voor een overzicht van de tarieven voor laboratoriumonderzoek e.d. van het SHO (Centra voor medische diagnostiek). Dit zijn vastgestelde tarieven door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Deze tarieven worden ook gehanteerd door het CWZ.

Bloedonderzoek
Bloedprikken in De Vuursteen vindt plaats op afspraak. Zo kan het bloedprikken beter gespreid worden en hoeft u niet meer zo lang te wachten. Op het bloedformulier staat hoe u een afspraak kunt maken.

U kunt met uw ingevulde bloedformulier plaatsnemen in de wachtkamer. Ook bloedformulieren van specialisten zijn goed. Een beperkt aantal onderzoeken dient in het ziekenhuis geprikt te worden (bloedgassen, stollingsonderzoek)

Wrattenspreekuur
Voor aanstippen van gewone wratten met stikstof kunt u een afspraak maken met de assistente. Als u niet zeker bent dat het gaat om een gewone wrat, is het verstandig eerst een afspraak te maken met uw huisarts.

Urineonderzoek
Als u pijn heeft bij het plassen, of heel vaak moet plassen, is het verstandig om uw urine te laten onderzoeken. Vooral vrouwen kunnen nogal eens last hebben van een blaasontsteking. Ook bij mannen en kinderen moet bij deze klachten de urine worden gecontroleerd. U kunt de urine ’s morgens inleveren bij de assistente. Als het langer dan 2 uur duurt voordat u de urine kunt afgeven, dan de urine in de koelkast bewaren totdat u deze gaat inleveren. U wordt dan gevraagd een kort vragenlijstje (UWI formulier) in te vullen.

Oren uitspuiten
Als u het idee heeft dat uw oren verstopt zitten kunt u een afspraak maken op het assistente-spreekuur. Uitspuiten gaat makkelijker als u gedurende drie dagen uw oren enkele malen per dag met sla-olie o.i.d. gedruppeld heeft.

Hechtingen verwijderen
Voor hechtingen verwijderen kunt u een afspraak maken op het assistente-spreekuur.
Eenvoudige wondbehandeling
De doktersassistentes kunnen eenvoudige wonden zelf behandelen. Indien noodzakelijk halen zij er een huisarts of praktijkondersteuner bij. Bij voorkeur maakt u hiervoor een afspraak, bij spoed kunt u ook zó terecht tijdens kantooruren.

Kleine chirurgie
Diverse aandoeningen kunnen door de huisarts behandeld worden. Het gaat bijvoorbeeld om ontsierende moedervlekken, bultjes in of op de huid, verstopte talgklieren en ingroeiende teennagels. Het is noodzakelijk eerst op het huisartsenspreekuur te komen voor beoordeling of behandeling in de praktijk mogelijk is en hoeveel tijd ingepland moet worden.

ECG
Op de praktijk worden hartfilmpjes gemaakt door de doktersassistente. Dit gebeurd echter uitsluitend op indicatie en na voorafgaand onderzoek door de huisarts. Een ECG in het kader van preventief, screenend onderzoek (“check-up”) is meestal niet zinvol.

Longfunctieonderzoek
Bij chronische longaandoeningen, zoals astma of COPD (emfyseem), kan met dit onderzoek bepaald worden hoe het met uw longen gesteld is. Dit gebeurt op verwijzing door uw huisarts of praktijkondersteuner. Bij dit onderzoek (ook wel spirometrie) wordt u gevraagd meerdere malen op een mondstuk met kracht in-en uit te ademen. Soms wordt het onderzoek herhaald nadat u een medicijn heeft moeten “puffen”.

Spiraal plaatsen
Op de praktijk worden ook regelmatig koper-en hormoonspiralen geplaatst. Indien u denkt dat dit voor u een mogelijkheid is, dient u hiervoor eerst een afspraak te maken op het spreekuur van uw huisarts.

Vaccinaties
Op afspraak zetten de doktersassistentes vaccinaties. Dit kan gaan om reizigersvaccinaties (na advies van apotheek of arts), griepvaccinaties (griepprikcampagne, of op eigen verzoek), of omdat u door uw beroep of leefstijl bijzondere risico’s loopt (tetanus of hepatitis). Hier kunnen kosten aan verbonden zijn die niet door uw zorgverzekeraar vergoed worden. Bespreek dit zo nodig met uw huisarts of de doktersassistente.